31 Mart sonrası yerel yönetimlere ‘Doğa’ çağrısı!

ANKARA (İGFA) – Doğa Derneği’nin yerel seçimler ardından yaptığı çağrısı tüm canlılar için doğa hakkı, kent hakkı, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğe dair yapılması gerekenleri barındırdı.

Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç; şehirlerin doğa üzerinde en çok etkiye sahip alanlar olduğunu belirterek, “Buradaki yaşam biçimi ve planlamalar, hem şehirlerin içindeki hem de çeperindeki Önemli Doğa Alanları’nı ve biyolojik çeşitliliği doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla, belediyelerin ilk adımı, şehirlerin doğanın üzerindeki etkisini öğrenmek ve şehirleri bu bilginin ışığında yönetmek.” dedi ve ekledi “Türkiye, bir yandan iklim değişikliğinin etkilerine adapte olmaya çalışırken bir yandan da eski ve yanlış politikaları sürdürmeye devam ediyor. Yerel yönetimler, doğayla ve iklim değişikliğiyle uyumlu yeni yöntemler deniyor ve geliştiriyor. Bu konuda adımlar atmış olan veya yeni seçilmiş olan başkanlar için rehber niteliğinde bir liste hazırladık. Başkanlardan, sorumlu oldukları bölgelerde doğayla uyumlu bir yaşam inşa etmeyi asli görev olarak kabul etmelerini ve sadece insan türüne değil tüm canlılara hizmet etmelerini talep ediyoruz. Bu süreçte her türlü işbirliği ve desteğe açığız” diye konuştu.

Doğa Derneği’nin Başkanlardan Taleplerini şu başlıklarda şöyle sıraladı.

BİYOÇEŞİTLİLİK:

 • -Belediye sınırları içinde kalan Önemli Doğa Alanları’nın korunması, izin ve plan süreçlerinde Önemli Doğa Alanları’nın referans alınması.
 • -Şehirlerin biyolojik çeşitliliğinin artırılması ve tanıtılması.
 • -Kritik habitatların restorasyonunun başlatılması.
 • -Yeşil alanların biyolojik çeşitliliğini koruyacak ve artıracak şekilde planlamaların uygulanması.


İKLİM:

 • -Şehirleşme, su, enerji, yeşil alan, tarım gibi temel politikaların ve uygulamaların iklim değişikliğinin etkilerine göre planlanması.
 • -Afet risk yönetiminde iklim değişikliğinin etkilerine karşı direnç oluşturacak, doğayla uyumlu hem geleneksel hem modern yöntemlerin kullanılması.

SU:

 • -Şehirlerde suyun döngüsüne göre planlama yapılması.
 • -Yağmur suyu toplama tekniklerinin benimsenmesi ve bu suların kentin farklı ihtiyaçlarında yeniden değerlendirilmesi.
 • -Yeni teknolojilerin arıtma tesislerine entegre edilmesi.
 • -Arıtılmış su kaynaklarının sulak alan restorasyonlarında kullanılması.
 • -Su tüketiminin minimize edilmesi.

ENERJİ:

 • -Şehirlerin kendi enerjilerini üretecek şekilde tasarlanması.
 • -Kırsal alanları yok eden yenilenebilir enerji üretimlerinin şehirlere kayması.
 • -Şehirlerde güneş enerjisi üretimlerinin desteklenmesi.
 • -Kamu binalarından başlayarak şehirlerde güneş enerjisi üretimlerinin desteklenmesi

SOKAKLARDA YAŞAYAN HAYVANLAR:

 • -Sokaklarda yaşayan köpek/kedilerin ‘can güvenliğinin’ ve ‘yaşam alanlarının’ sağlanması.
 • -Doğal alanlarda köpek nüfusunun artmasına sebep olan uygulamaların (bu bölgelere şehirlerdeki hayvanları toplayıp bırakmak gibi) engellenmesi.
 • -Kısırlaştırma ve bakım çalışmalarının artırılması.
 • -Tüm süreçlerin şeffaf bir şekilde paylaşılması ve denetime açık olması.

TARIM:

 • -Tarım alanlarında doğa dostu yerel üretimlerin desteklenmesi.
 • -Kuraklığa dayanıklı tarım uygulamalarının desteklenmesi.
 • -Meraların korunması ve mera hayvancılığının desteklenmesi.
 • -Kırsal üretimlerini savunan yerel gruplara destek olunması.

ORTAKLIK:

 • -Şehirlerin yönetiminde ve planlamasında uzman sivil toplum kuruluşları, yerel örgütler ve bilim insanlarının dahil edilmesi.
 • -Farklı belediyelerin havza bazında işbirlikleri oluşturması.
 • -Her türlü ayrıştırıcılıkla mücadele edilmesi, ortak kültürlerin korunması ve tanıtılması.

GELECEK:

 • -Çocuklar ve gençlere yönelik yürütülen tüm çalışmaların;
 • o şehrin biyolojik çeşitliliği, yerel kültürü, doğayla uyumlu uygulamaları ve iklim değişikliğine dirençli çalışmaları içerecek şekilde planlanması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x